Progovori...

FAKTORI RIZIKA

Genetska predispozicija – BRCA1 i BRCA2 geni.

Približno 10% do 15% karcinoma jajnika razvijaju se pod uticajem BRCA1 i BRCA2 gena, čije mutacije povećavaju rizik za nastanak karcinoma jajnika.

Lična istorija raka dojke, jajnika, debelog creva ili rektuma.

Pacijentkinje sa anamnezom o oboljenju dojki imaju povećanu sklonost ka dobijanju malignog oboljenja jajnika. Zabeleženi slučajevi karcinoma dojke ili jajnika u porodici takođe predstavljaju faktor rizika.

Godine starosti.

Bolest pogađa sve uzraste, ali većina su žene starije od 50 godina.

Broj trudnoća, porođaja i pobačaja.

Ako žena nije nikada bila trudna postoji veća mogućnost da oboli od raka jajnika. Takođe, češće oboljevaju one žene koje ostaju trudne u poznijim godinama, kao i žene sa većim brojem pobačaja.

Dugoročna upotreba terapije zamene hormona.

Hormonska supstituciona terapija, na primer u toku pripreme za proces veštačke oplodnje, povećava rizik od pojave karcinoma jajnika.

Gojaznost.

Žene koje koriste više životinjskih masti od biljnih češće oboljevaju od karcinoma jajnika. Zdrava ishrana i fizička aktivnost pomažu da se smanji rizik od nastanka mnogih bolesti, uključujući i rak jajnika i druge oblike kancera. 

Izloženost hemikalijama.

Primećeno je da osobe koje u ličnoj higijeni koriste talk češće oboljevaju od maligniteta jajnika.

 

Prisustvo jednog ili više faktora rizika može povećati šanse oboljevanja od raka jajnika, ali ti faktori ne moraju zasigurno značiti da će žena koja ih ima i oboleti.