Progovori...

LEČENJE

KOJE SU OPCIJE LEČENJA RAKA JAJNIKA?

Pacijentkinje bi trebalo da razgovaraju o opcijama lečenja sa svojim lekarom, jer optimalan tretman varira u odnosu na stadijum bolesti, starosnu dob žene i opšte zdravstveno stanje svake pacijentkinje.
Postoje tri glavne vrste lečenja raka jajnika:

Operacija: Uklanjanje obolele izrasline je osnovna metoda za dijagnostikovanje i terapiju raka jajnika. Najbolje bi bilo da je obavi kvalifikovani ginekolog onkolog.

Hemioterapija: Hemioterapija se oslanja na korišćenje lekova koji putuju kroz krvotok i ubijaju kancerogene ćelije koje se nalaze unutar jajnika ali i van njega. Koristi se u većini slučajeva kao propratna terapija nakon što je operacija već obavljena.

Radioterapija: Radioterapija koristi H-zrake visoke energije kako bi ćelije raka bile uništene ili kako bi se smanjio obim tumora.

 

Ciljana terapija: Biološka terapija je relativno novi pristup lečenju malignih bolesti i podrazumeva primenu monoklonskih antitela ili tzv. malih molekula. Naziva se ciljanom terapijom zato što ciljano uništava maligne ćelije, bez negativnog uticaja na zdrave ćelije. Primena bioloških lekova nema nus-pojava karakterističnih za primenu hemioterapije (gubitak kose, mučnina i povraćanje, smanjenje broja belih krvnih zrnaca). Tom terapijom aktivira se imunski sistem koji uništava tumorske ćelije.