Progovori...

PREVENCIJA


MOŽE LI SE SPREČITI RAK JAJNIKA?

 

U ovom trenutku ne postoji način da se spreči rak jajnika, ali postoje faktori koji smanjuju rizik da se kod žene pojavi bolest:

Oralna kontracepcija: Pilule za kontracepciju, posebno kod žena koje ih koriste u kontinuitetu pet ili više godina. U poređenju sa ženama koje nikada nisu koristile oralno kontraceptivno sredstvo, kod žena koje koriste pilule u kontinuitetu tri godine ili duže rizik za pojavu bolesti manji je za 30-50%.

Dojenje i trudnoća: Ukoliko je žena rađala barem jednom, naročito ako je prvo dete rodila pre 25. godine života. Takođe, dojenje može smanjiti rizik od obolevanja.

Endoskopska ligacija jajovoda: Ovo je hirurška procedura u kojoj se jajovodi vezuju kako bi se sprečio nastanak trudnoće. Upotreba ove procedure kao strategija smanjenja rizika može biti prikladna samo kod visokorizičnih pacijentkinja i obavezno zahteva konsultaciju sa lekarom.

Histerektomija: Histerektomija je hirurško uklanjanje materice. Pokazalo se da smanjuje rizik od raka jajnika. Žena nikako ne bi trebalo da se podvrgne histerektomiji samo da bi izbegla rizik od dobijanja raka jajnika. Međutim, ukoliko se histerektomija vrši iz opravdanih medicinskih razloga treba razmotriti mogućnost istovremenog uklanjanja i jajnika i jajovoda u slučaju da žena ima porodičnu istoriju raka jajnika ili raka dojke ili ako je reč o ženi koja ima više od 40 godina.